Put optie schrijven

U kunt ook beginnen met een put optie te verkopen. Dus zonder dat u aandelen of opties in bezit heeft, kunt u toch beginnen met het verkopen van een put optie. 

Stel: u verkoopt 1 put optie Ahold 18-12-2009 € 8 voor een prijs van € 1. 
Dit moet u als volgt lezen: U heeft de verplichting om 100 aandelen Ahold te kopen tot en met 18-12-2009 voor € 8 per aandeel. Voor deze verplichting ontvangt u nu € 1 per aandeel, dus € 100. 

U gaat dus een verplichting aan om 100 aandelen Ahold te kopen voor € 8 per stuk. Deze verplichting gaat u natuurlijk niet zomaar aan, hiervoor wilt u een redelijke vergoeding. Deze vergoeding is de € 100 per contract. 

Door het schrijven van een put optie gaat u uit van een stijging van de onderliggende waarde. Dit is dus exact tegengesteld aan het kopen van een put optie waarbij u uitgaat van een dalende koers van de onderliggende waarde.

 

Gratis boek “De Kunst van het Verkrijgen van Geld, de Gouden Regels voor Geld Verdienen”

 

Stel dat de koers van Ahold nu op € 8 staat. Indien u bovengenoemde put optie verkoopt ontvangt u € 100. U bent verplicht om 100 aandelen te kopen indien uw tegenpartij, de verkoper van dezelfde optie, daar om vraagt. 

Stel dat de koers van Ahold op 18-12-2009 op € 6 staat. In dit geval zal u verplicht worden om de aandelen Ahold te kopen voor € 8. Uw verlies is dus € 200. U heeft echter wel € 100 aan premie ontvangen. Dus € 200 – € 100 = € 100 verlies. U heeft dan 100 aandelen in bezit waar u € 7 per stuk voor heeft betaald. Huidige waarde € 6. 

Stel dat de koers van Ahold op 18-12-2009 op € 10 staat. In dit geval loopt uw geschreven put optie waardeloos af. Niemand zal u verplichten om 100 aandelen te kopen voor € 8 per stuk terwijl ze € 10 waard zijn. U heeft wel € 100 aan premie ontvangen voor het aangaan van de verplichting, dus daarmee komt uw totaalwinst uit op € 100. 

De maximale winst bij het schrijven van een put optie is de ontvangen premie voor het aangaan van de verplichting. Het maximale verlies is beperkt tot het nulpunt van de onderliggende waarde.